O voľbách

Prečo nič nerozdávam ani nevarím.

Veľa ľudí ma zastavuje a pýta sa ma, či budem niečo rozdávať alebo variť guláš, prípadne čapovať pivo.

Inu nebudem, ani rozdávať, ani variť, ani čapovať. Som presvedčený o tom, že tieto praktiky už nepatria do 21.storočia.

V podstate je to manipulácia ľuďmi na úrovni najnižších pudov. Ľudia niečo dostanú (pivo, hrnček, dracenu) a darujúci stavia na tom, že ľudia budú cítiť záväzok a budú chcieť darujúcemu tento skutok oplatiť, v tomto prípade darovaním hlasu pri voľbách. Je to jeden zo základných druhov manipulácie.

Všimli ste si, že aj v tomto funguje nepriama úmera? Najviac „rozdávajú“ tí, ktorí nemajú čo programovo ponúknuť alebo majú nekalé plány. Zatiaľ to vždy dopadlo tak, že ten, čo najviac pred voľbami „rozdával“ (rozumej si ľudí kupoval) ľudí po voľbách najviac očesal.