O mne

Volám sa Denis Ružovič,

mám 40 rokov (v deň volieb mám narodeniny) a od narodenia žijem v Devínskej Novej Vsi. 30 rokov som žil v "starej" Devínskej, tesne pod Sandbergom, teraz žijem na sídlisku Kostolné, takže môžem povedať, že poznám problémy oboch častí.

Väčšinu života som pracoval ako IT technik - špecialista v rôznych väčších alebo menších organizáciách. Momentálne pracujem ako IT špecialista v komunálnom podniku podobnom Denove v inej mestskej časti Bratislavy, takže vidím, ako taký podnik môže fungovať - keď je vôľa a podpora.

V bytovom dome, kde bývam, som vo funkcii zástupca vlastníkov bytov a nebytových priestorov, kde tiež riešim problémy údržby, chodu a rozvoja bytového domu. Náš dom roky stagnoval, nič sa v ňom nedialo. Myslím si, že môžem s čistým svedomím povedať, že s mojím prevzatím funkcie zástupcu vlastníkov prišiel do domu nový vietor. Opravili sme strechu, vymenili stúpačky, vyšpárovali sme obvodový plášť domu, postavili sme si vlastnú úpravňu pitnej vody, daľšie projekty nás čakajú.

4 roky pôsobím v našej mestskej časti ako poslanec. Mal som možnosť nahliadnuť, tak povediac pod pokrievku diania v mestskej časti a na miestnom úrade.

Nebudem tvrdiť že celý môj život bol čistý, čestný a práve ukážkový. Nebol. Vyrobil som nejednu hlúposť, spolupracoval som so zvláštnymi ľuďmi, občas som šliapol do ho..a a smrdel som od neho. Získal som však veľa ponaučení a stal som sa lepším. Správny život je cesta a učenie sa. Veľakrát je teória nanič pokiaľ ju človek nevie použiť v praxi. Každý človek občas zakopne a spadne, to sa stáva, podstatné je aby človek vstal, oprášil sa, poučil sa a išiel ďalej múdrejší.

V tomto smere ma najviac motivovala kniha od Ivana Izkoviča Biskup a kráľ. Je to životný príbeh biskupa Bartolomého de Las Casas nazývaného Ochranca indiánov. Kniha je o obyčajnom konkistadorovi, plantážnikovi a neskôr mníchovi, ktorého povýšil kráľ na biskupa, a ten sa stal najvytrvalejším a najneohrozenejším obhajcom práv pôvodných - domorodých indiánov z čias dobývania Ameriky. Bartolomé  bol asi do polovice svojho života taký, ako všetci naokolo. Mal plantáže, otrokov, dobýval nové územia, účastnil sa násilných prevracaní na kresťanskú vieru na dobytých územiach indiánov. Jedného dňa ho ale "osvietilo". Uvedomil si, že aj indiáni sú ľudia a zvyšok svojho života zasvätil ochrane ich práv. Čelil viacerým pokusom o atentát a svojimi činmi si proti sebe poštval skoro všetkých v tej dobe. Pracoval na tom, aby sa uzákonilo, že domorodí obyvatelia Nového sveta sú tiež ľudia, majú dušu a právo slobodne žiť a nemožno ich zotročiť. Mal myšlienku v lepší svet a išiel vytrvalo za ňou.

Svet dokáže zmeniť každý jeden z nás. ČINOM. Ako povedal Budha: Buďte vy tou zmenou, ktorú si prajete vo svete.

Vo voľnom čase "pracujem" ako Terapeut - sprievodca osobným rastom kde sa venujem práci s ľuďmi, alternatívnej medicíne a zdravému životnému štýlu. Medzi moje koníčky patrí príroda, jej spoznávanie a ochrana, práca s IT technológiami, rád kreslím a maľujem. Moje obrazy ste mohli vidieť na výstave konanej v máji v Múzeu Chorvátskej kultúry na Slovensku v DNV.

Moje motto je: „Zem sme nezdedili po našich predkoch, ale sme si ju požičali od našich detí“. Je našou morálnou povinnosťou sa o ňu starať a zanechať ju minimálne v takom stave, v akom sme ju prevzali.
 

s láskou

Denis Ružovič